Vi erbjuder olika revisioner, interna, externa, produkter, processer, system.

Låt oss få besöka er och beskriva olika erbjudanden:

Ledningssystem. Här fungerar vi gärna som er interna revisor för att bedöma ert ledningssystem. Vi kan då ha en friare och neutralare roll än vad en anställd ofta har. Kravbilden kan vara mot ISO, DIN, PPAP/Automotive, cGMP, TQM eller andra krav.

Som revisor i en certifieringsrevision. Vi granskar ert ledningssystem mot strikta ISO 9001-, 14001-, Arbetsmiljökrav. Special är mot USA:s krav från FDA: GMP.

Som revisor av produkter. Vissa marknader kräver granskning av produkter. Vi gransker er produkt mot era interna underlag och mot kundkrav och mot eventuella myndighetskrav. Exempel kan vara CE-märkning, maskindirektivet eller mot medicintekniska krav.

Som revisor av processer. Era processer granskas för att finna förbättringar/svagheter (typ "Bottle Necks"), brister i effektivitet och mot LEAN-krav. Vi kartlägger om era processer stämmer överens mot uttalade krav.

RevisonPLUS+. En unik specialitet! Era processer och rutiner granskas unikt mot "Best Practice" och mot våra personliga erfarenheter av vad som kan förbättras i en organisation.

I samtliga fall råder strikt sekretess för uppdraget och rapport lämnas endast till en av er bestämd person.

RevisionPLUS+

Denna unika specialtjänst innebär att vi gör revision mot en mix av krav i ISO 9001, ISO 14001, AFS, och att vi samtidigt gör revision mot "Best Practice". Dvs vi analyserar ert ledningssystem för harmoni mot era krav från kunder, ledningen, anställda och andra intressenter. Ger ledningen ett analysverktyg för ständiga förbättringar!

Detta ger er våra unika erfarenheter och synpunkter på förbättringar över hela managementregistret.

Denna tjänst är speciellt lämpad för er som har kunder med väldigt höga krav. Eller om ni helt enkelt själva vill ta ett nytt steg i ledningsarbetet för att få högre lönsamhet och bättre täckningsgrader.

Efter revisionen skriver vi en rapport med funna avvikelser samt övriga förslag till förbättringar. Vi ger även förslag på rekommenderade förbättringsåtgärder.

Mera om RevisionPLUS+:

Med vår tjänst RevisionPLUS+  ger vi er vår analys av ert nuvarande normaltillstånd.

Hur mår ert företag och era processer? Var finns optimeringsmöjligheter? Varför är täckningsgraderna på nuvarande nivå, och vad kan ni göra för att komma vidare?

Områden kan vara processer, produkter, system, personelationer, befattningsbeskrivningar, avvikelser, brister i korrigerande åtgärder, brister i planering, etc.

En RevisionPLUS+ kan även vara lämplig inför en värdering, försäkringskrav eller andra händelser.