Det nya normala är inte samma som det gamla normala. Låt oss få berätta om det nya!

Vår affärsidé är er framgång

Vi är konsulter inom ledningssystem: kvalitet, miljö, och klimat. Vi grundades 1991 och finns på plats i Europa.

Söker ni en erfaren expert inom ledningssystem, så kommer vi gärna på besök och visar vad vi kan göra för er. Kontakta oss idag!.

Vi utvecklar tillsammans erat ledningsystem mot ökad lönsamhet. Förebygg händelstyrning och panikåtgärder.

OBS: vi kan tänka oss att sälja denna vår fantastiska topp-domän "quality,se". Tänk vad denna superadress skulle göra för er verksamhet!

För att nå toppen bland alla företag, måste man frigöra sig från det genomsnittliga tänkandet.

Vår specialitet gör att ni blir lönsammare med hjälp av ett uppdaterat ledningssystem. Att ha ett certifikat på väggen samt traditionella ISO-dokument räcker inte för hög lönsamhet.

Vi hjälper er att utvecklas till nya nivåer. Hitta nya kunder! Slipp händelsestyrda aktiviteter!

Förbättringar måste göras vetenskapligt för att undvika ryckigheter. Vi har stor erfarenhet av detta. Vi hjälper er att analysera om totalflödet är effektivt, eller om det finns möjligheter till LEAN-projekt. Utveckling kan fås på många olika sätt, bäst är att göra rätt från början!

Kina och Indien!

Vi analyserar konkurrenterna Vi ser vad som är på gång i Asien. Stora ändringar för oss är på G! Alla brancher kommer att påverkas. Hårt! Vi ger er verktyg att mota hoten.
Interna och externa revisoner En nulägesanalys kan ge er en process för ständiga förbättringar!